Menu

Mode Gelap
Peran Perguruan Tinggi Tingkatkan Skill Mahasiswa, Begini Tanggapan Wamen Ketenagakerjaan 6 Langkah Strategi Sukses Pemasaran Produk Eiger Adventure yang Kudu Diteladani UMKM Menyoal Rencana BNPT Kontrol Rumah Ibadah Tiga Pesan Penting Ketua PP Muhammadiyah Untuk Ribuan Mahasiswa Baru UM Bandung Universitas Muhammadiyah Bandung Kukuhkan 1.700 Mahasiswa Baru

Muhammadiyah News Network WIB

Muhammadiyah Representasi Otentik Islam Rahmatan Lil’alamin!


 Muhammadiyah Representasi Otentik Islam Rahmatan Lil’alamin! Perbesar

MUHAMMADIYAH.OR.ID, YOGYAKARTA—Muhammadiyah menjadi representasi otentik dari Islam rahmatan lil ‘alamin. Pasalnya, paradigma keagamaan tentang din dan dunya dalam “Masalah Lima” yang diyakini Muhammadiyah menunjukkan integrasi agama dan ilmu pengetahuan. Muhammadiyah berpendirian bahwa ajaran Islam yang meliputi akidah, akhlak, ibadah, dan mualamah merupakan kesatuan yang tidak boleh dipisah-pisah.

“Akidah itu ajaran yang berhubungan dengan kepercayaan, Akhlak itu ajaran yang berhubungan dengan pembentukan mental, ibadah itu ajaran yang berhubungan dengan peraturan dan tata cara hubungan manusia dengan Tuhan, dan muamalah itu ajaran yang berhubungan dengan pengolahan dunia dan pembinaan masyarakat,” ujar Wakil Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Hamim Ilyas dalam Sosialisasi Ketarjihan pada Jumat (22/04).

Dalam rangka memaksimalkan peran ilmu di segala bidang, Muhammadiyah tidak mengkotak-kotakkan ilmu pengetahuan dalam sangkar besi taksonomi atau membeda-bedakan antara pengetahuan yang satu dengan yang lain. Muhammadiyah memaksimalkan semua peran ilmu dengan kerangka spiral keterkaitan antara tiga epistemologi bayani, burhani, dan irfani.

Pengetahuan bayani bersumber dari teks al Quran dan Hadis dengan analisis menggunakan kaedah-kaedah tasyri’iyyah, lughawiyah dan taqalidiyah. Sementara burhani bersumber dari akal dengan analisis menggunakan penaralan pembebasan, keutuhan, fungsional, dan kontekstual. Terakhir menggunakan pendekatan irfani yang bersumber dari intuisi dan kearifan dalam pemahamanan tentang realitas.

Dengan memaksimalkan ketiga peran ilmu di atas, Hamim yakin akan tercipta hayah thayyibah sebagaimana disebut dalam QS. An-Nahl ayat 97. Dalam tafsir sabahat, hayah thayyibah meliputi tiga kriteria: pertama, rejeki halal, pendapat ini dari Ibn Abbas dalam satu riwayat; kedua, qanaah atau kepuasan, pendapat ini dari Ali bin Abi Thalib; dan ketiga, kebahagiaan, hal ini menurut Ibn Abbas dalam riwayat yang lain.

Tafsir sahabat ini sejalan dengan perolehan iman dan amal shaleh yang disebutkan dalam al-Baqarah ayat 62 dan menjadi kriteria hayah thayyibah yang diajarkan al-Qur’an, yaitu: 1) lahum ajruhum ‘inda rabbihim (sejahtera sesejahtera-sejahteranya/ar-rafahiyyah kulluha); 2) wa la khaufun ‘alaihim (damai sedamai-damainya/as-salamu kulluha); dan 3) wa la hum yahzanun (bahagia sebahagia-bahagianya/as-sa’adatu kulluha) di dunia dan di akhirat.

Tiga kriteria di atas merupakan usaha-usaha yang dilakukan Muhammadiyah dalam bentuk amal usaha. Dengan demikian, ucap Hamim, Muhammadiyah menganut Mazhab al-Ashaliyah, mazhab yang mengikuti ajaran-ajaran yang otentik, dalam pengertian ajaran-ajaran yang sesuai dengan hakikat Islam Rahmatan Lil ‘Alamin dan para pengikutnya menghadirkan diri dalam kehidupan dengan gembira dan menggembirakan.

sumber berita ini dari muhammadiyah.or.id

Artikel ini telah dibaca 5 kali

badge-check

Penulis Berita

Baca Lainnya

Peran Perguruan Tinggi Tingkatkan Skill Mahasiswa, Begini Tanggapan Wamen Ketenagakerjaan

22 September 2023 - 03:31 WIB

6 Langkah Strategi Sukses Pemasaran Produk Eiger Adventure yang Kudu Diteladani UMKM

21 September 2023 - 23:30 WIB

Menyoal Rencana BNPT Kontrol Rumah Ibadah

21 September 2023 - 19:29 WIB

Agus Taufiqurrahman Ungkap Tiga Langkah Sederhana Internasionalisasi Muhammadiyah

21 September 2023 - 14:07 WIB

Tiga Pesan Penting Ketua PP Muhammadiyah Untuk Ribuan Mahasiswa Baru UM Bandung

21 September 2023 - 11:28 WIB

Muhammadiyah Siap Ambil Bagian dalam Gelaran Bulan Solidaritas Palestina 2023

21 September 2023 - 06:06 WIB

Trending di Muhammadiyah News Network